Nordkøb A/S

Forsyningen Allerød Rudersdal har sammen med 9 andre forsyningsselskaber i Nordsjælland etableret det fælles indkøbsselskab Nordkøb A/S.

Formålet med at etablere Nordkøb er bl.a.:

  • Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos ejerne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesserne,
  • Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer,
  • Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion,
  • Etablere "trædesten" for en eventuel udvikling af et tættere samarbejdet mellem parterne.

Forsyningen Allerød Rudersdal er berettigede, men ikke forpligtede, til at benytte Nordkøbs ydelser.

Læs mere om Nordkøb på http://nordkob.dk/