Novafos har undersøgt indholdet af pesticider i vores drikkevand

15-09-2017

Novafos har undersøgt drikkevandet på alle vores vandværker i drift for chloridazon, desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Vi har nu resultaterne fra alle prøver og kan oplyse, at pesticidet ikke er fundet på vores vandværker i Ballerup, Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm eller Rudersdal Kommuner.

I Frederikssund Kommune er der på Ådalens vandværk fundet et lavt indhold af desphenyl-chloridazon på 0,03 mikrogram/l i rentvandet. Dette er under kvalitetskravet til rent drikkevand, som er 0,1 mikrogram/l.  

Ådalens vandværk i Frederikssund

For at verificere fundet på Ådalens Vandværk har vi taget endnu en prøve af rentvandet, og her er der påvist et indhold af desphenyl-chloridazon i samme niveau. Samtidig har vi undersøgt de 5 indvindingsboringer til vandværket. Der er påvist desphenyl-chloridazon i én af indvindingsboringerne på 0,041 mikrogram/l. Stofferne er ikke påvist i de øvrige boringer. 

Indhold af desphenyl-chloridazon på Ådalens vandværk er lavt og under kvalitetskravet for drikkevand, og vi fortsætter derfor driften på vandværket, samtidig med at vi naturligvis overvåger udviklingen i vandkvaliteten fremadrettet.

Yderligere undersøgelser

Derudover planlægger vi prøvetagning på Holte vandværk, som i øjeblikket er under indkøring, så snart vandværket igen forsyner forbrugerne efter endt renovering. Vi har ikke udtaget prøve fra Stangkær vandværk, da vandværket ikke længere er i drift og skal nedlægges.   

Vi har orienteret alle myndigheder i vores forsyningsområde, og følger selvfølgelig op med  fremadrettet at implementere chloridazon, desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon i  vandkvalitetskontrollen  i hele vores forsyningsområde.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte adm. direktør for Novafos Carsten Nystrup på 44 20 80 00 eller på cny@novafos.dk.